Afdeling for Multisygdom søger yngre læge til 12 måneders uklassificeret stilling

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om os

Antallet af ældre og skrøbelige patienter, der har flere kroniske sygdomme, stiger. På Nordsjællands Hospital åbnede vi derfor i april 2023 en helt ny afdeling, Afdeling for Multisygdom. I afdelingen arbejder vi tværfagligt og tværsektorielt med håndtering af akutte patienter med multisygdom.

Afdelingens primære formål er at skabe de bedst mulige forløb for multisyge patienter, som ikke hører hjemme i et enkelt medicinsk speciale. Patientgruppen har behov for individualiserede udrednings- og behandlingsplaner baseret på en helhedsforståelse af deres helbreds- og livssituation og som regel med en tværsektoriel indsats.

Afdelingen for Multisygdom består af 8 senge i eget afsnit i den Fælles Akut Modtagelse på Nordsjællands Hospital, Hillerød, et sengeafsnit med 28 senge på Frederikssund Sygehus samt et Tværsektorielt Team. Som yngre læge vil man skulle arbejde både i Hillerød og Frederikssund.

Sengeafsnittet på Frederikssund Sygehus er aktuelt et uddannelsesprojekt målrettet sygeplejestuderende (”Uddannelseshospitalet”). Her kombineres det kliniske arbejde med patienter med multisygdom med undervisning og simulationstræning. Dette koncept skal udvides til også at inkludere stud.med.er og yngre læger. Således er der et uddannelsesfokus på afdelingen.

Det tværsektorielle team består af to funktioner og er aktuelt placeret på Hillerød, en udekørende og en udskrivende funktion. Teamet understøtter aktiviteter, der forebygger indlæggelser og genindlæggelser ved, at arbejde målrettet med gode udskrivelser og behandling af patienter i hjem.

Som yngre læge vil man altid arbejde under supervision af en speciallæge. Der er stuegang i weekender på Frederikssund Sygehus kl. 8 – 15.24 ca. hver 4. weekend.Om dig

  • Du har lyst til at arbejde med nogle af de mest sårbare patienter
  • Du har lyst til at arbejde helhedsorienteret og med stor tværfaglighed
  • Du har lyst til at bidrage til uddannelse af stud.med.’er og plejepersonale
  • Du har lyst til at arbejde en afdeling under udvikling, hvor du sammen med speciallæger fra mange forskellige medicinske specialer skal yde en omsorgsfuld indsats med høj faglighed
  • Du er samarbejdsorienteret og god til at kommunikere – med lyst til at udvikle dine kompetencer
  • Du kan bidrage konstruktivt til et godt arbejdsmiljø, med forståelse for og hensyntagen til kolleger og samarbejdspartnere


Det kan du forvente

En afdeling i udvikling, dedikerede og kompetente kolleger, mulighed for at udvikle din lægefaglighed og dine samarbejdsevner. Du får mulighed for aktivt at deltage i opbygningen og udviklingen af en helt ny afdeling, dvs. en unik mulighed for pionerarbejde med udvikling af lægefaglighed i tæt tværfaglig og tværsektorielt samarbejde.Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til den gældende overenskomst. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansøgningen bør forholde sig konkret til de 7 lægeroller.

Ansøgningsfrist onsdag d. 10. maj 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 15. maj 2024.Er du interesseret og / eller har du spørgsmål?

Så ring eller skriv endelig til ledende overlæge Ulrik Bak Dragsted

Mobil: 25 398421

Mail: ulrik.dragsted@regionh.dk

Dine løn- og ansættelsesvilkår Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden, opfylde kravet til sprogkompetencer* i dansk. *Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der er uddannet i et andet EU/EØS-land end Danmark, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med minimum følgende karakterer: • mundtlig kommunikation med karakteren 10 • læseforståelse med karakteren 7 • skriftlig fremstilling med karakteren 7

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikssund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Nordsjællands Hospital (Hillerød), Dyrehavevej , 3400 Hillerød

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6034751

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet