Bliv en del af teamet som kirketjener i Islebjerg Sogn

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Stillingen indgår som den ene i et team af to kirketjenere, hvoraf den anden kirketjener er ansat på fuldtid.

Stillingen er på gennemsnitlig 21 timer pr. uge. med opstart 1. september 2024.

Kirketjeneren skal i samarbejde og koordinering med den fuldtidsansatte kirketjener:

 • Varetage de praktiske opgaver i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Have kirketjeneste hver anden weekend til søndagsgudstjeneste og sommetider lørdagstjeneste. Kirketjenerteamet dækker hinanden i ferier.
 • Varetage rengøring og oprydning af kirken og kirkens lokaler.
 • Varetage praktiske opgaver, oprydning, indkøb og tilberedelse af lette serveringer i forbindelse med arrangementer, møder, mindesamvær, undervisning m.v.
 • Holde kirkens udenomsarealer
 • Indgå i sognets arbejde med praktikanter

Du behøver ikke at have erfaring med at arbejde i Folkekirken eller at have en specifik faglig baggrund. Vi vil foretrække, at du kan begå dig i et køkken og har evner for praktisk arbejde.

Vi forventer, at du:

 • Er et venligt, varmt, åbent og imødekommende menneske med gode samarbejdsevner.
 • Arbejder selvstændigt og tager initiativ i arbejdet.
 • Har overblik til at fordele arbejdsopgaverne i en afvekslende hverdag.
 • Syntes om en afvekslende og til tider travl arbejdsdag, i en kirke hvor døren altid står åben.
 • Er pålidelig og mødestabil

Arbejdstiden ligger fortrinsvist i dagtimerne på hverdage, men aften- og weekendarbejde vil være en fast del af vagtplanlægningen. Da arbejdsugerne ikke er ens, pga. skiftende weekendtjeneste, vil arbejdstiden være gennemsnitlig på 21 timer ugentligt.

Islebjerg Sogn har 3.720 indbyggere, 6 ansatte i sognet og én præst. Islebjerg kirke er en moderne kirke, med et lyst, moderne og venligt kirkerum, som ligger i sammenhæng med resten af kirkens lokaler. Islebjerg kirke er kendetegnet ved at være en åben og aktiv kirke, hvor vi gerne vil være en del af lokalsamfundet.

Ansættelse sker ved Islebjerg Sogns Menighedsråd, i Islebjerg kirke beliggende Ansgarsvej 2, 3600 Frederikssund

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 287.708,- kr. – 370.993,- kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 287.708,- kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.150,47 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.270,87 kr. (nutidskroner) pr. år.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet ved ansættelse på 21 timer 163.284,00 kr. årligt (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Grete Lorck på telefonnummer 40233403 eller daglig leder Astrid Lavsen Jensen på 40358061

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Islebjerg Sogn på mail til 9113fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 10. juni. kl.12

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikssund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

ISLEBJERG KIRKE, Ansgarsvej, 3600 Frederikssund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 10-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6054968

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet