Bliv en del af Ungekontakten i Frederikssund som mentor - Støt unge mod et selvstændigt liv

Profilbillede
dato

Ungekontakten i Frederikssund søger 3 mentorer – to på 37 timer og en på 28 timer

Ungekontakten er en afdeling under Center for Job og Rådgivning i Frederikssund Kommune. Målgruppen er unge i alderen 15-29 år, der har brug for forsørgelse eller støtte til at gennemføre uddannelse, komme i job samt opnå et selvstændigt og aktivt liv. I Ungekontakten har vi med succes samlet jobcenter og socialpsykiatri så det giver mening for borgerne. Ungekontakten består af et team af socialrådgivere, et team af mentorer samt uddannelseskonsulent, afdelingsleder og teamkoordinator. Herudover har Ungekontakten tilknyttet uddannelsesvejledere, SSP-koordinator og ydelsesrådgiver. Ungekontakten er fysisk placeret på Campus Frederikssund, hvor alle ungdomsuddannelser samt 10. klasse center, ungdomsskole og folkeskole er samlet.

Teamet og kerneopgaven
Du vil blive en del af et mangfoldigt mentorteam bestående af 12 mentorer i alt, som udfører både §167 mentorstøtte under Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og §85 socialpædagogisk støtte under Lov om Social Service for voksne. Teamets medarbejdere har mange forskellige faglige baggrunde og har stor erfaring indenfor det pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige felt. De unge, der får mentorstøtte i Ungekontakten, har mange forskellige personlige og sociale udfordringer. Mange af de unge har psykiatriske diagnoser eller psykosociale problematikker. Nogle har brug for beskæftigelsesrettet mentorstøtte i en kort periode, og andre har brug for intensiv socialpædagogisk støtte i en længere periode. Ofte er det komplekse forløb med flere samtidige diagnoser og problematikker. Som mentor vil du støtte den unge ud fra deres konkrete behov og i et tæt samarbejde med den unges socialrådgiver i Ungekontakten. Du vil desuden indgå samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere, eksempelvis psykiatri, læger, uddannelsessteder, kollegaer i andre afdelinger m.fl.

Vi forventer

  • At du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaringer indenfor det sundhedsfaglige eller socialpædagogiske felt.
  • At du har erfaring med socialpædagogiske indsatser overfor unge med personlige, sociale og faglige udfordringer. Erfaring med at arbejde med unge med autismespektrumforstyrrelser vægtes højt.
  • At du har erfaring med at arbejde ud fra empowerment eller recovery baseret tilgang, hvor de unge støttes i selv at udvikle kompetencer og strategier.
  • At du har flair for relationsdannelse og har en anerkendende, tydelig og motiverende tilgang til de unge.
  • At du bidrager til god trivsel og et godt arbejdsmiljø.
  • Det forudsættes, at du har kørekort.

Vi tilbyder
  • En arbejdsplads med en uformel tone og med fokus på udvikling og arbejdstrivsel og hvor der er gode muligheder for faglig udvikling gennem bl.a. systematisk faglig sparring og supervision.
  • Du bliver en del af en del af en afdeling med engagerede og dygtige kollegaer med plads til humor og grin. Vi sætter respekten for hinanden og borgerne højt og vi ser forskellighed som en styrke.
  • Du får en afvekslende arbejdsdag med udfordrende og spændende arbejdsopgaver hvor der er fleksibilitet i opgaveløsningen

Har du kvalifikationerne og lyst til at arbejde i Ungekontakten, hører vi gerne fra dig.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst, 37 timer pr. uge med flekstidsordning. Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdssted er på Campus i Frederikssund.

Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Ansættelsen vil være betinget af, at referencerne er tilfredsstillende.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2024 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist
17. juni 2024.
Samtaler forventes afholdt uge 25 og 26.

For mere information
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kitt Holmgaard, telefon 30 66 99 50 eller teamkoordinator Sanne Dan Jensen, telefon 30 44 13 54.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikssund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Center for Job og Rådgivning, Torvet, 3600 Frederikssund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6055798

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet