Frederikssund Kommune foretager ekstraregulering af ejendomsskatter for 2021-2023

Foto: Frederikssund kommune.
dato

D. 2. juli 2024 vil Frederikssund Kommune gennemføre en ekstraregulering af ejendomsskattebilletter for årene 2021-2023.

Ekstrareguleringen skyldes Vurderingsstyrelsens justering af ejendomsvurderingerne. De nye ejendomsskattebilletter vil detaljeret vise, om man skal betale straks, eller om beløbet bliver indefrosset. Hvis der ikke er nogen ændringer i grundskylden, vil dette også blive noteret på billetten.

Betalingsprocessen vil ske automatisk via Betaling Service for dem, der er tilmeldt, mens andre vil modtage en opkrævning. Indefrysningsordningen betyder, at dem, der er afmeldt, vil se det skyldige beløb til betaling i rate 3. For dem, der er tilmeldt ordningen, vil stigningerne blive indefrosset, og rate 3 vil vise kr. 0,00. Hvis der ikke er nogen rate 3, betyder det, at ejendomsskattebilletten kun er til orientering.

Reguleringer under kr. 200,00 pr. ejer vil altid blive opkrævet og ikke indefrosset.

For yderligere information om, hvordan grundskylden for årene 2021-2023 beregnes, henvises der til vurderingsportalen.dk.

https://www.frederikssund.dk/service/Nyheder/2024/Juli/efterregulering-af-ejendomsskat

Kilde: Frederikssund Kommune