Ny asfalt på Frederikssundsvej ud for Græse Bakkeby

Der vil være mulighed for forsigtig passage, mens arbejdet står på. (Foto: Vejdirektoratet)
dato

Der skal lægges ny asfalt på Frederikssundsvej ud for Græse Bakkeby nord for Frederikssund. De første maskiner ruller ud lørdag 27. april.

Næste weekend sætter Vejdirektoratets asfaltmaskiner kurs mod Frederikssund, hvor de skal lægge ny asfalt på en 2,3 km lang strækning af Frederikssundsvej ud for Græse Bakkeby.

Arbejdet finder sted mellem rundkørslen ved Byvej/Græse Bygade i syd frem til umiddelbart nord for indkørslen til Havelse Mølle ved Græse Skolevej og bliver udført mellem lørdag 27. april og fredag 17. maj. Dog vil de væsentligste fræse- og asfaltopgaver være afsluttet onsdag 8. maj.

Årsagen til vejarbejdet er, at den nuværende asfalt er nedslidt og trænger til at blive udskiftet.

Sådan foregår arbejdet
Den første opgave for asfaltmaskinerne bliver at affræse den gamle belægning, så de får adgang til at foretage reparationer af den belægning, der ligger nedenunder.

Når det er gjort, så er de klar til at udlægge det nye slidlag, hvorefter der sluttes af med at give kørebanen nye vejstriber.

Information til trafikanterne
For de lokale trafikanter betyder vejarbejdet, at de for en kort stund må vænne sig til at køre med væsentlig nedsat hastighed, da arbejdsområdet vil blive reguleret med signalanlæg over ca. 600 meter. Det er nødvendigt, da arbejdet foregår tæt på trafikken.

En række sideveje til Frederikssundsvej vil blive spærret. Dette gælder Bakkekammen, Sigerslevvestervej og Græse Skolevej ved Havelse Mølle. Trafikanterne vil derfor blive sendt ud på en mindre omkørselsrute, som vil være skiltet. Man kommer dog ikke udenom, at der vil være en smule forlænget rejsetid i forhold til normalt.

For cyklister, der kører på Græse Strandvejs forlængelse, gælder det, at de vil blive henvist til den cykelsti, der løber parallelt på østsiden af Frederikssundsvej. Ved tilslutningen ved Græse Skolevej i Havelse Mølle vil der kortvarigt foregå vejarbejde, som cyklister og fodgængere skal være agtpågivende overfor.

Vejarbejdet er tilrettelagt, så det er til mindst mulig gene for trafikanterne. I hverdagene bliver det derfor udført i aften- og nattetimerne mellem kl. 18.00 og 5.00, mens dagarbejde kun vil blive udført i de to weekender. Her vil asfaltarbejderne være i gang mellem kl. 6.00 og 18.00.

Fordi vejarbejde er vejrafhængigt, er der altid en risiko for, at det kan blive udskudt på grund af vejrforhold.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

På Vejdirektoratets trafikkort kan man altid holde sig opdateret om den aktuelle situation på statsvejene og få viden om restriktioner for trafikken, konkrete vejarbejder og øvrige trafikmeldinger.

Kilde: Vejdirektoratet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.