Teamkoordinator til Borgerservice og Callcenter

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi er et fælles hold af medarbejdere og en leder, der søger efter vores nye teamkoordinator til Borgerservice og Callcenter. Der er tale om en fuldtidsstilling.
Går du med en koordinator-drøm om at arbejde med udvikling af både kerneopgaver og borgerkontakt samt faglighed, medarbejderkompetencer og arbejdsmiljø, vil vi glæde os til at få en ansøgning fra dig.

Borger Ydelse Kontrol samt Rådgivningshuset er en fælles afdeling under en afdelingsleder, understøttet af 2 teamkoordinatorer.
Denne teamkoordinatorstilling indgår i samarbejde med 14 medarbejdere i Borgerservice og Callcenter.

Personalegruppen består af kontorassistenter, der har borgerbetjening som kerneopgave i kommunens frontbetjening samt Callcenteret. Frontbetjeningen er den personlige indgang for borgere, hvor den primære opgave er udstedelse af pas, kørekort samt MitID.
Herudover foretages sagsbehandling i baglandet på områderne for Folkeregister, Pas/Kørekort, Sygesikringsgruppe 2, MitID/digitale fritagelser samt øvrige mindre administrative opgaver. Callcenteret er kommunens telefoniske indgang til de fleste afdelinger i kommunen, og foretager straksafklaring på alle typer henvendelser. De indgår samtidig i Den digitale hotline, som på tværs af landet bemander et fælles Callcenter i en udvidet åbningstid.

Frederikssund Kommune har vedtaget en fælles strategi ” Sammen om Frederikssund”, som dels internt i afdelingerne, men også i det eksterne samarbejde, sætter fokus på positiv rekruttering, opgaveløsninger til gavn for borgerne samt helhedsorienteret og tværgående samarbejde.

Vi står i hele Centeret midt i et spændende arbejde om frisættelse i de daglige opgaver, men har også valgt internt at målrette en særlig indsats for et positivt arbejdsmiljø, primært ved udvikling af arbejdsfællesskaber/den faglige kvalitet i opgaveløsningen, og herudover ved at skabe et fælles grundlag for et dagligt samarbejde med plads til dialog og med respekt for hinanden.

Vi sætter læring i forbindelse med opgaveløsningen højt, og opererer derfor ikke med nulfejls-kultur. Det kræver en målrettet positiv og afdækkende kommunikation mellem medarbejdere og koordinator samt leder, hvor vi tør være ærlige og skabe fælles rum for dynamiske processer, og med en nysgerrighed på muligheder, lovgivning og nye arbejdsgange.

Vi har brug for dig, der vil være en del af dette arbejdsfællesskab. Du vil få til opgave sammen med medarbejderne at skabe løbende overblik samt prioritering af de mange opgaver, som i et Borgerservice-center kommer i en lind strøm, men også afklaring af lovgivning samt implementering af politiske forventninger til borgerkontakten. Vi sætter borgerdialogen højt, og du vil skal derfor forvente, at du skal kunne træffe hurtige beslutninger for at sikre den gode service, men til tider også indgå i borgerens både undrende henvendelser samt klager. Herudover dækker vi alle ind ved akut opstået sygefravær og i ferieperioder.

Udover ovenstående har vi også brug for dig der enten har viden om eller er nysgerrig på digitalisering af både selvbetjeningsløsninger samt fagsystemer, og herunder udvikling af digitale løsninger for især de udsatte borgere. Du vil i tilrettelagt årshjul understøtte ledelsen via ledelsestilsyn samt revisionsopgaver – primært målrettet tilsyn med MitID. Alt sammen med faglig udvikling som mål. Borgerservice har samtidig en vigtig aktie i afvikling af valg – noget vi ser som en fælles sjov opgave. Du skal derfor trives med skiftende arbejdsopgaver og omstillinger i det daglige.

Du vil opleve enormt engagerede medarbejdere, som udover at brænde for borgerservice, også er kreative og gode til hjælpe hinanden i mål. Men du vil også møde medarbejdere, der stiller krav til fælles dialog om ledelsesmæssige beslutninger og ønske om at indgå i bottom-up processer.

Du vil være primær kontaktperson i det daglige for medarbejderne, og der er derfor en forventning til, at du har en nærværende tilgang og tager ansvar i de situationer, hvor medarbejdere har brug for det.

Medarbejderne selv giver udtryk for et ønske om en koordinator, som har gode kommunikationsevner i en anerkendende tilgang, med interesse for og evne til at sætte sig fagligt ind i de forskellige områder, og som kan skabe veje i det samarbejde, som ofte blive afgørende for vores borgere.
Medarbejderne løser som udgangspunkt f.eks. vagtplaner og daglig faglig sparring selv, men har brug for rammesætning, når de selvstændige tiltag ikke kommer i mål.
Der er derfor brug for en koordinator, der på den ene side skaber grundlag for fælles dialog – også når den er svær - og udvikling under f.eks. teammøder, men også en som træffer beslutningerne, når der er brug for det, ved f.eks. planlægning af vagter i front og på telefoner eller ved borgerhenvendelser i front/på telefonerne, som kræver akut afklaring, hvor der måske også efterfølgende skal tages hånd om medarbejdere.

Det er ikke et krav, at du har kendskab til alle opgaver i Borgerservice og Callcenter, men ansøgere med tidligere erfaring om teamkoordinator samt kendskab til/erfaring med et eller flere af ovenstående områder, vil blive foretrukket. Det er et ønske, at du har uddannelse inden for projektledelse eller koordinatorudvikling bag dig, men ellers lægges der en udviklingsplan for dig i tæt samarbejde med afdelingslederen. Du vil indgå i et samlet koordinatornetværk bestående af Centerets koordinatorer på tværs af alle afdelinger.

Der er mulighed for tilrettelæggelse af hjemmearbejde, men du skal se det som din primære opgave at være til stede og skabe både faglig og kollegial tryghed i dagligdagen, og herunder også indgå i den fælles opgaveløsning ved akut opstået fravær.

Ansøgningsfrist og samtale:
Ansøgningsfrist er den 22. maj 2024 kl. 12.00.
Der forventes afvikling af samtaler den 29. maj 2024 hele dagen.

Yderligere oplysninger:
Du er velkommen til at kontakte medarbejdere i Borgerservice eler Callcenteret, samt afdelingsleder Heidi Andersen på telefon 47 35 10 00 hvis du har spørgsmål.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikssund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Borgerservice, Torvet, 3600 Frederikssund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6033691

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet