Visitator til fast stilling

Profilbillede
dato

Visitator søges til fast stilling – er det dig?
Kom og bliv en del af en visitation, hvor brugerinddragelse, høj faglighed, fleksibilitet og nytænkning er i fokus.
Vi søger pr. 1. september 2024 en visitator med sygeplejefaglig, ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk baggrund, der brænder for at gøre en forskel i samarbejdet med vores borgere og samarbejdspartnere og dermed sikre helhedsorienterede forløb.
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen.

Tag del i udviklingen i afdelingen
Vi tilbyder et job på et område i udvikling. I afdelingen varetages sagsbehandlingen efter servicelovens bestemmelser for voksne på ældre- og sundhedsområdet og vi har et tæt samarbejde på tværs af områder og leverandører af hjemmehjælp og hjælpemidler. Vi er stadig i en læreproces med hvordan man arbejder bredt tværfagligt og samtidig dyrker den monofaglige fordybelse.

Vi arbejder med styrkelse af forebyggende indsatser og vi har fokus på at sikre en endnu tættere opfølgning i borgernes forløb samt øget borgerinddragelse. Vi arbejder på at styrke arbejdsfællesskabet – både internt i afdelingen og med vores leverandører som fx vores deltagelse i de selvstyrende teams i den kommunale hjemmepleje og møder med de private leverandører. Det gør vi for at gøre en forskel for den enkelte borger samt for at sikre en stabil økonomi og muligheden for at prioritere klogt mellem borgernes forskelligartede behov.
Der er fra politisk side fokus på velfærdsteknologi og øget brug af APV-hjælpemidler.

Dine opgaver
Visitatorer i Visitation og Hjælpemidler arbejder med helhedsvisitation indenfor rehabilitering, koordinering, visitation, velfærdsteknologi, hjælpemidler samt rådgivning og vejledning. Alle visitatorer visiterer som udgangspunkt til indsatser efter Lov om Social Service §§ 83, 83a, 84, 86 og standardhjælpemidler efter §§ 112. Som terapeut desuden til §§ 113, 114, 116 og som sygeplejerske til §§ 94, 95, 118 og 119. Dertil er der mulighed for, og på sigt forventninger om, at du har ansvar for særlige specialistområder, som du kan fordybe dig i og også holde dine kolleger opdateret på.

Dine kompetencer
Vi forventer, at du:

 • har en mellemlang sundhedsfaglig uddannelse som sygeplejerske eller ergo- eller fysioterapeut.
 • har erfaring som visitator, mellemleder eller solid erfaring inden for primærsektoren
 • kan kombinere empati og kreativitet med personlig gennemslagskraft og autoritet
 • tænker i helheder og med udgangspunkt i det rehabiliterende potentiale hos borgerne
 • tænker i medinddragelse af borgerne samt samarbejdspartnere i din sagsbehandling
 • kan motivere til udvikling og samtidig rumme mennesker i krise
 • kan arbejde struktureret og bevare overblikket, både i almindelige og travle perioder
 • er en god og sikker formidler både skriftligt og mundligt
 • har IT-kendskab på brugerniveau og kendskab til Fælles Sprog 3. I Frederikssund Kommune anvender vi Cura som omsorgsjournalsystem, men det er ikke en forudsætning, at du kender det i forvejen
 • er samarbejdsorienteret, parat til at tage ansvar og træffe beslutninger.
 • har erfaring med hjælpemidler – gerne både kropsbårne, genbrugs- og kommunikationshjælpemidler (gælder kun for terapeuter)
 • har kørekort og en ren straffeattest

Vi glæder os til at byde dig velkommen
Du vil komme til at indgå i et særdeles stærkt fagligt miljø bestående af 27 medarbejdere, der inkluderer sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, administrative medarbejdere samt ledelse. Afdelingens størrelse gør, at du har mange kolleger at trække på, men afdelingen er også organiseret i teams, således at du har nære kolleger ift. dine daglige opgaver.

Du kommer til at arbejde i en organisation, hvor høj faglighed, godt kollegaskab og tværfagligt samarbejde er medvirkende til et godt arbejdsmiljø. Vi har fokus på løbende kvalitetsudvikling af sagsbehandlingen og arbejder med udvikling af myndighedsrollen i det tværgående samarbejde, herunder hjemmeplejens selvstyrende teams.

Vi arbejder med flextid og en høj grad af selvtilrettelæggelse, men der tages også hensyn til f.eks. behovet for faglig sparring, fællesmøder, telefonvagter og den slags. Der er mulighed for hjemmearbejde i et vist omfang når din introduktion er afsluttet.

Du vil få tildelt en mentor i den første periode af din ansættelse, som vil støtte dig i din læring.

Stillingen er placeret i Visitation og Hjælpemidler i Center for Sundhed, Forebyggelse og Ældre, som holder til på Østergården, Frederiksborgvej 8, 3600 Frederikssund -10 minutters gang fra S-toget.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Vi glæder os til at høre fra dig
Du kan få mere af vide om stillingen hos tillidsrepræsentant og visiterende sygeplejerske Jane Roos Sørensen på 30 61 46 01, tillidsrepræsentant og ergoterapeut Regitze Skotte på 24 98 64 23, arbejdsmiljørepræsentant og ergoterapeut Mette Frøkov på 30 61 48 75 og afdelingsleder Gitte Østergaard Larsen på 30 61 44 18.

Ansøgning
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningen skal sendes senest 10. juni 2024 kl. 12.

Ansøgningen sendes elektronisk via kommunens hjemmeside.

Samtaler forventes afholdt torsdag den 13. juni 2024.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikssund Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Visitation og hjælpemidler, Torvet, 3600 Frederikssund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 11-06-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6034950

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet